De volgende werkzaamheden behoren tot mijn artsenwerk:

 

Werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van de arts zijn onder andere:  het verhelderen van een door de patiënt gepresenteerd probleem;  het afnemen van een anamnese;  het beoordelen van de cognitieve, affectieve en conatieve functie;  het uitvoeren van lichamelijk onderzoek;  het uitvoeren of aanvragen van aanvullend onderzoek en/of het interpreteren van de uitslagen;  het maken van een probleemanalyse, zo nodig gebruikmakend van diverse bronnen waaronder medische, wetenschappelijke literatuur, waarin de verschijnselen worden verklaard tot op basaal niveau;  het opstellen van een differentiaal diagnose;  het opstellen van een plan voor diagnose en/of therapie;  het uitvoeren van een diagnostisch en/of therapeutisch plan;  het controleren van het effect van het ingestelde behandelplan;  het informeren en/of adviseren van patiënt/familie/derde(n) aangaande het voorgenomen te voeren beleid;  het therapeutisch arsenaal van het vakgebied toepassen (eenvoudige chirurgische en farmacotherapeutische behandelingen);  het schriftelijk/elektronisch vastleggen van bevindingen en afspraken over het patiëntenprobleem;  het begeleiden van patiënt/familie/derde(n);  het verwijzen naar specialistische medische zorg op basis van een eigen overzicht van mogelijke specialistische behandelingen (IV);  het geven van eerste hulp;  het opzoeken van relevante informatie ten aanzien diagnose, therapie, prognose en op het individu gerichte preventie en deze te integreren in de klinische praktijk;  het met andere zorgverleners doeltreffend communiceren in woord, geschrift en elektronisch, over de aan hem/haar toevertrouwde patiëntenzorg.