Het eerste gesprek
In het eerste gesprek worden uw klachten besproken en de mogelijkheden om daar met acupunctuur iets aan te doen. Ik zal u uitleggen wat de werking van acupunctuur is en hoe acupunctuur kan bijdragen aan de genezing.  In de regel zal daarna een eerste behandeling plaatsvinden.

Het gesprek beginnen we met medisch uitvragen van uw klachten en problemen. Zie verder onderaan deze pagina. Daarna zal ik u ook nog vragen naar andere klachten ( tractusanamnese) en uw medische voorgeschiedenis. Operaties, medicijngebruik, ziekenhuisopnames in heden en verleden. Neemt U zoveel mogelijk van uw medische gegevens mee bij het eerste gesprek. In het gesprek zult u merken dat ik ook andere dingen vraag, naast de gewone medische, die van belang zijn voor de behandeling. Dat komt omdat de Chinese Geneeskunde, waar acupunctuur een onderdeel van is, andere uitgangspunten heeft dan de Westerse Geneeskunde. Zo is het bijvoorbeeld van belang om te weten op welk tijdstip van de dag u voornamelijk last heeft, of er seizoensinvloeden zijn ( zomers beter dan winter bijv.), of u goed slaapt, of voeding een invloed heeft op de klachten, etc.

Ook is het bij pijnklachten van belang om precies het verloop van de pijn in het lichaam te weten. Dat is belangrijk voor de plaatsing van de naalden. Emoties en gevoelens kunnen een ziekmakende invloed hebben en daarom vraag ik daar ook naar. Als alle klachten in kaart zijn gebracht en de invloed die de klachten op uw funktioneren hebben, zal ik u een voorstel doen voor het aantal en de frequentie van de behandelingen. Bij klachten die al geruime tijd bestaan, moet u ervan uitgaan, dat meerdere behandelingen nodig zullen zijn om een verbetering of genezing te bewerkstelligen. Normaal zijn drie tot zes behandelingen nodig om verbetering/genezing te krijgen, maar het kunnen er ook meer zijn. Als uw klachten dan nog niet verbeteren moeten we deze behandelingen stoppen en iets anders bedenken. Meestal behandel ik in het begin iedere week en als het beter gaat een keer per 14 dagen. Bij enkele acute aandoeningen kan het nodig zijn om vaker te behandelen.

De behandelingen duren in de regel 30 minuten en al met al moet u een uur uittrekken voor een bezoek aan mij. Ik werk alleen op afspraak en normaliter zijn er geen of nauwelijks wachttijden. Het blijft echter mensenwerk en soms komt het voor dat u pech heeft doordat een behandeling voorafgaand aan de uwe meer tijd in beslag nam. Ook komt het wel eens voor dat iemand u voor gaat, die bijvoorbeeld alleen een injectie komt halen, of een recept. Genezing van uw klachten kan natuurlijk niet gegarandeerd worden.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Voorafgaand aan het zetten van de naalden wordt er  een algemeen medisch onderzoek gedaan Zie hiervoor onder aan deze pagina. Ook wordt heel nauwkeurig de pols gevoeld. Dit is van belang omdat ik daarmee een indruk kan krijgen over de energiehuishouding in uw lichaam. De pols vertelt veel over de totale hoeveelheid energie, of er zich in het lichaam blokkades bevinden en of er ziekmakende invloeden aan het werk zijn.
Het voelen van de pols is tamelijk ingewikkeld en alleen door veel ervaring goed te interpreteren. Het geeft mij aanwijzingen waar ik de naalden moet zetten, omdat bepaalde acupunctuurpunten een algemeen genezende werking hebben, en andere punten de energie een bepaalde kant op kunnen sturen. Soms vraag ik de tong uit te steken.De kleur en het beslag van de tong
geven aanwijzingen over de ziekmakende factoren in het lichaam en waar die zich bevinden. Tenslotte zal ik soms bepaalde drukpijnlijke punten onderzoeken en zal ik de rug en de wervels inspecteren om te onderzoeken of daar blokkades zijn.

De behandeling
Steriele roestvrijstalen naalden, die zeer dun zijn, worden oppervlakkig in de huid aangebracht op speciale plaatsen, die eerst met de vinger worden afgetast om precies de plaats te bepalen. Gemiddeld gaat het om 12 tot 14 naalden voor een behandeling, maar het kunnen er ook minder of zelfs meer zijn. Dit hangt af van de klacht en wat nodig is om die te behandelen. Deze behandeling is in de regel niet erg pijnlijk. Dit komt doordat de naalden snel worden ingebracht en op zeer speciale plekken op de huid die minder gevoelig zijn. Wel kunt u nadat de naald is ingebracht even een onaangename sensatie voelen, een soort trekkend gevoel vanaf het punt waar de naald is ingebracht, dat zich lijn- of cirkelvormig kan verplaatsen. De Chinezen noemen dit gevoel “Tae Chi” en het wijst op een energieverplaatsing in het acupunctuurpunt. De naalden moeten een half uur inwerken.

Het effect van deze behandeling moet u zien als een proces van genezing dat op gang gebracht wordt door de acupunctuurbehandeling en dat door herhaling van de prikkels steeds een stapje verder gaat. Het genezen doet het lichaam zelf, de acupunctuurbehandeling geeft alleen een aanzet, een duwtje in de richting van genezing. Er zit ook niets in de naaldjes dat genezend werkt, alleen door ze op speciale plaatsen te zetten, komt er een genezend effect. Na een half uur worden de naalden verwijderd. De naaldjes worden vervolgens weggegooid.

 

P.M. De volgende werkzaamheden behoren tot mijn artsenwerk:

 

Werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van de arts zijn onder andere:  het verhelderen van een door de patiënt gepresenteerd probleem;  het afnemen van een anamnese;  het beoordelen van de cognitieve, affectieve en conatieve functie;  het uitvoeren van lichamelijk onderzoek;  het uitvoeren of aanvragen van aanvullend onderzoek en/of het interpreteren van de uitslagen;  het maken van een probleemanalyse, zo nodig gebruikmakend van diverse bronnen waaronder medische, wetenschappelijke literatuur, waarin de verschijnselen worden verklaard tot op basaal niveau;  het opstellen van een differentiaal diagnose;  het opstellen van een plan voor diagnose en/of therapie;  het uitvoeren van een diagnostisch en/of therapeutisch plan;  het controleren van het effect van het ingestelde behandelplan;  het informeren en/of adviseren van patiënt/familie/derde(n) aangaande het voorgenomen te voeren beleid;  het therapeutisch arsenaal van het vakgebied toepassen (eenvoudige chirurgische en farmacotherapeutische behandelingen);  het schriftelijk/elektronisch vastleggen van bevindingen en afspraken over het patiëntenprobleem;  het begeleiden van patiënt/familie/derde(n);  het verwijzen naar specialistische medische zorg op basis van een eigen overzicht van mogelijke specialistische behandelingen (IV);  het geven van eerste hulp;  het opzoeken van relevante informatie ten aanzien diagnose, therapie, prognose en op het individu gerichte preventie en deze te integreren in de klinische praktijk;  het met andere zorgverleners doeltreffend communiceren in woord, geschrift en elektronisch, over de aan hem/haar toevertrouwde patiëntenzorg.