Bloedonderzoek: BILAN en CEIA

De BILAN is een zeer uitgebreid bloedonderzoek dat u informatie verschaft over uw gezondheidstoestand in de breedste zin des woords. De CEIA ( het Centre Europeene d’Informatique et d’Automation) is begin jaren ‘70 van de vorige eeuw begonnen met de ontwikkeling van een betrouwbaar bloedonderzoek dat recht doet aan de biologische balans (Bilan Fr.). Al veel langer bestaat er de zogenoemde Eiwit-spectrum analyse, een bloedonderzoek dat wordt uitgevoerd door internisten om erachter te komen of u een inwendige ziekte heeft. De tekortkoming van dit onderzoek is dat de afzonderlijke eiwitten in het bloed in grotere groepen worden opgedeeld en er een standaardwaarde op wordt losgelaten die heel algemeen is. Daarom is het niet mogelijk om subtiele verstoringen in het biologisch evenwicht op te sporen met dat onderzoek.

De BILAN is veel uitgebreider, in plaats van vijf testen worden er maar liefst 50 gedaan en krijg je een veel dieper en breder inzicht in het biologisch evenwicht. Bij iedere test wordt een ander eiwit of groepje van eiwitten bepaald. Nu heb je in het bloed meer dan 50.000 verschillende eiwitten, die allemaal een andere functie in het lichaam vervullen. Met behulp van die 50 testen wordt de verdeling van deze eiwitten zichtbaar in een grafiek.Die verdeling is belangrijk omdat op die manier behalve de hoeveelheid van deze eiwitten, er ook gekeken wordt naar hun onderlinge verhouding. En dat zegt vaak veel meer over gezondheid en ziekte. Op deze site wordt u uitgelegd wat de betekenis van de verschillende testen is en wat je er allemaal uit kan lezen. Voor de specialistische duiding van de testen moet u bij uw arts zijn, want dat voert te ver om in een folder te zetten.

Doordat er al enkele miljoenen BILANS zijn gemaakt, is het mogelijk, door onderlinge vergelijking, om een heel nauwkeurig eiwitprofiel van de patient op te stellen. Dit gebeurt door een computerberekening die van iedere test afzonderlijk nagaat of deze afwijkend is en in welke mate. Maar ook zal de computer in staat zijn om de testen onderling te vergelijken en zodoende te weten of de verdeling van die eiwitten normaal of afwijkend is. Het is gebleken dat ieder mens, net als een vingerafdruk, ook een zeer persoonlijk eiwitprofiel heeft. Eiwitten worden in het lichaam rechtstreeks door het DNA in de celkern gemaakt en dit DNA is volstrekt individueel. Is dus eenmaal het eiwitprofiel bekend, dan kan in de toekomst iedere afwijking die nieuw ontstaat, eenvoudig worden opgespoord. Door vergelijking van de verschillende BILANS van een persoon is direct duidelijk wat er is veranderd en kan begonnen worden met de (biologische) behandeling.Die behandeling is gebaseerd op kennis van de werking van o.a. kruiden en andere biologische preparaten op het biologisch eiwitprofiel (de BILAN). Er bestaat namelijk een enorme database( gegevensbank) over de kruiden en preparaten en hoe ze het eiwitprofiel beïnvloeden. Bij de uitslag van de BILAN vind je daarom altijd een aantal suggesties voor kruiden en (orgaan)-preparaten. De behandeling is goed te volgen door op gezette tijden de BILAN te herhalen en te kijken of afwijkende testen weer naar de norm bewegen. Zodoende is er een goede en objectieve beoordeling van de behandeling

Wat valt er zoal af te lezen uit een BILAN?

BILAN

Therapie met behulp van de BILAN.
Het is altijd het streven geweest om met behulp van de BILAN therapie op biologische basis te verkrijgen.

Omdat bekend is dat de BILAN verandert bij kruidentherapie of homeopathie of regeneresentherapie®, is het mogelijk om precies vast te stellen welke kruiden, homeopathica of biologische preparaten nodig zijn om een verbetering van de opgespoorde afwijkingen te verkrijgen. Door de enorme hoeveelheid gegevens die met behulp van computerprogramma’s kan worden verwerkt, is van veel kruiden en andere preparaten goed bekend welke veranderingen ze geven in het profiel van de BILAN. Bij iedere uitslag zit een lijst met kruiden, homeopathische middelen en zgn. orgaantherapie (regeneresen®). Bij een eerste BILAN is het een enkelvoudig advies, dwz. één kruid, één homeopathicum en één orgaantherapie voorstel. Bij volgende BILANS die met elkaar vergeleken worden, kan een veel vergaander therapievoorstel worden gedaan, waarbij meerdere kruiden etc. kunnen worden voorgesteld. Doordat je na een zekere tijd een nieuwe BILAN kan maken, is precies te zien welke veranderingen er door de behandeling zijn opgetreden en kan je de therapie bijstellen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Op maandag, dinsdag en woensdag kan er bloed worden afgenomen. Twee stolbuisjes is genoeg. Er hoeft hiervoor geen afspraak te worden gemaakt. Het bloed wordt opgestuurd naar Brussel, waar het CEIA-laboratorium is gevestigd. De uitslagen van de testen worden dan doorgesluisd naar de computer in Lacenas, in Frankrijk, waar de computerbewerking plaatsvind. Omdat in Frankrijk, Spanje en Belgie heel veel CEIA-analyses worden verricht en alles door de centrale computer wordt verwerkt, kan het maximaal twee weken duren voordat de uitslag binnen is. Voor de uitslag wordt een afspraak gemaakt om die te bespreken. Ook kan er met behulp van de uitslag een behandelingsvoorstel worden gedaan.

Met behulp van het CEIA-onderzoek kan geen uitsluitsel gegeven worden over de ernst van de aandoening. Ook bij een redelijk normale uitslag is er geen enkele garantie dat u geen ernstige ziekte heeft. Daarvoor is altijd nadere medische diagnostiek noodzakelijk.

Meer informatie over het CEIA is te vinden op de (franse) website: www.ceia.com
Kosten CEIA-BILAN: € 118 (plus bijkomende verzendkosten)
Kosten consult BILAN: € 60